همکاران ما
نمایشگاه Seamless 2018

حضور بازرگانی مبنا کارت آریا در نمایشگاه Seamless 2018

شرکت مبنا کارت آریا امسال نیز در نمایشگاه کارت و پرداخت Seamless 2018 حضور دارد.

بازدید مدیران ارشد، بازدید مدیران تجارت الکترونیک پارسیان

بازدید مدیران ارشد بانک ها از ساختمان جدید خدمات پس از فروش


کیوسک غیر نقدی

محصول جدید شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا

کیوسک غیر نقدی - Cashless (ATM)