sign pad

</div

   Sign Pad

با توجه به اتوماسیون اداری و بانکی در سال های اخیر و پیشرفت روزافزون تکنولوژی دیجیتال، نیاز مبرم به دستگاه پد امضای الکترونیکی بیش از پیش احساس می شود. از این رو شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا اقدام به طراحی و تولید یکی از کاربردی ترین مدل های این دستگاه به بانک ها و ادارات مربوطه نموده است.