نصب و آموزش:

واحد آموزش شرکت بازرگانی مبنا کارت وظیفه به‌روزرسانی دانش عمومی و فنی تمامی پرسنل اجرایی را در سراسر کشور برعهده دارد.

این آموزش‌ها شامل موارد زیر می‌شود. 

  • آموزش فنی و تعمیراتی به پرسنل اجرایی و نمایندگان استانی
  • آموزش نحوه عملکرد دستگاه‌ها به مشتریان
  • آموزش نحوه استفاده بهینه از محصولات در راستای حداقل نمودن استهلاک آن‌ها