نمایندگی ها

گستره نمایندگی بازرگانی مبنا کارت آریا


  • شبکه نمایندگی سراسری در 31 استان کشور با کارشناسان فنی استخدامی شرکت
  • پشتیبانی از دستگاه‏ها در بیش از 8400 شهر و روستا
  • انجام نصب و تعمیر دستگاه ها در کمتر از 3 ساعت در اقصی نقاط کشور
  • انجام بازدید و سرویس دوره ای دستگاه ها
  • انجام تعمیر و سرویس موردی در محل مشتری
  • نصب دستگاه جایگزین درصورت عدم امکان تعمیر کامل دستگاه
  • تامین قطعات انبارکهای موجود در دفاتر نمایندگی
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فنی در قالب همایش استانی ,آموزش مجازی و حضوری درون کارگاهی برای نمایندگان
  • بررسی و نظارت بر عملکرد نمایندگان توسط واحد کنترل کیفیت و رضایت مشتری