ماموریت

شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا دارای نام تجاری (برند) معتبر در راستای ارزش آفرینی برای مشتریان با بکارگیری دانش فنی، تجهیزات و فناوری های نوین و اتکا به کارکنان متخصص، به ارایه راهکارهای جامع و نوآورانه فن آوری اطلاعات (IT) می پردازد. با توجه به سابقه و شبکه همکاران مبنا کارت آریا، حوزه IT بانکی، مالی، کسب و کارهای مبتنی بر تراکنش و حوزه مخابرات و ارتباطات از راه دور از محورهای اصلی فعالیت این شرکت خواهد بود.  

ماموریت های مصوب این شرکت شامل موارد ذیل می باشد:  

  • تامین تمامی نیاز تجهیزاتی نهادهای مالی حاکمیتی سراسر کشور
  • تامین و پوشش نیازمندی تجهیزات صدور کارت و فناوری اطلاعات مشتریان تجاری و خرد در سطح کشور
  • بررسی نیازهای سیستم بانکی و ارائه راهکارهای بهینه‌سازی تجهیرات نظام بانکی
  • ارزشمداری مشتریان و توجه به نیازهای ایشان
  • استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد
  • احترام به محیط زیست
  • کارآفرینی و توسعه اهداف پایدار کشور در افق 1404
  • کمک به خلق ارزش و تعالی سیستم مالی  اداری کشور