مشخصات ریبون اصل IDPمختص دستگاه Smart

ریبون های ارائه شده توسط شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا محصول کمپانی IDPو مختص دستگاه های چاپگر صدور کارت Smartمی باشند. کمپانی IDPمتعلق به کشور کره جنوبی است و بازار این برند در کشور ایران انحصاراً متعلق به شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا هست.

 

 

 

 

استفاده از ریبون‌های غیر اصل پیامدهای نامطلوبی از قبیل نشناختن ریبون توسط دستگاه، پارگی بیش از حد ریبون به علت کیفیت بد پنل ها، چاپ باکیفیت پایین، اعلام تعداد باقیمانده ریبون به‌طور اشتباه و درنهایت آسیب رساندن به هد چاپ را در پی دارد. ریبون‌های IDPمشخصات امنیتی و مخصوصی دارند که کاملاً قابل تشخیص بوده و به راحتی از ریبون های تقلبی متمایز می گردند. راه های تشخیص ریبون اصل IDPاز سایر ریبون ها به شرح زیر است: 

1- برچسب شناسایی ریبون 

ریبون های اصل IDPبرچسبی دارند که مشخصات ریبون و نام کارخانه سازنده روی آن چاپ‌شده است. این برچسب در ریبون‌های تقلبی یا سفیدرنگ است و یا اگر نوشته‌ای روی آن چاپ‌شده، بسیار بی کیفیت و ناهماهنگ هست.