Hantle system FB-30U  سیستم Hantle system FB-30 یک اسکنر شعبه برای تصاویر اسناد (بررسی و بررسی) است. Hantle system FB-30 تصاویری از پشت و کناره‌های اسناد را به‌طور هم‌زمان می‌گیرد و همچنین توانایی خواندن MICR و چک‌های برگشتی را دارد. یکی از ویژگی های خاص این دستگاه امکان اسکن رنگی همزمان با تصویربرداری UV می باشد. با استفاده از تغذیه خودکار، بین 50 تا 100 اوراق بهادار را می توان به نوبه خود با تشخیص خطای تغذیه اسکن کرد. پاکت ها می توانند 50 تا 100 سند را در خود جای دهند. درست در کنار اسکنر Hantle system FB-30 یک شیار ورودی دستی برای بارگیری اسناد وجود دارد که می تواند کارت های پلاستیکی را مانند اسناد اسکن کند. سیستم Hantle system FB-30 توسط کامپیوتر میزبان کنترل می شود و تمام دستورات و اطلاعات از طریق رابط USB منتقل می شود.  


فواید:  

  • بخش تغذیه خودکار
  • بخش شکاف ورودی دستی
  • خواندن MICR
  • بخش تایید
  • اسکن رنگارنگ
  • بخش بسته بندی اسناد
  • اتصال USB
  • شبکه اترنت (اختیاری)