FB-30Uدستگاه FB-30 یک اسکنر شعبه ای تصاویر اسناد (چک و چک پول) میباشد. FB-30 از تصویر پشت و روی اسناد به طور همزمان تصویربرداری میکند، همچنین قابلیت خواندن MICR و پشت نویسی چک را دارا می باشد. از قابلیت های ویژه ی این دستگاه امکان اسکن رنگی همزمان با تصویربرداری UV می باشد. با استفاه از تغذیه ی خودکار می توان بین 50 تا 100 ورق بهادار را به نوبت و به همراه تشخیص خطای تغذیه، اسکن کرد. پاکت اسناد می تواند 50 تا 100 سند را نگهداری کند. دقیقاً کنار قسمت اسکنر FB-30 ، یک شکاف ورودی دستی برای بارگذاری اسناد دارد که می تواند کارت های پلاستیکی را همانند اسناد بررسی و اسکن کند. FB-30 توسط کامپیوتر Host (میزبان) کنترل شده و تمام دستورات و اطلاعات توسط رابط USB منتقل می شود.  


مزایا:  

  • بخش تغدیه ی خودکار
  • بخش شکاف ورودی دستی
  • بخش خواندنMICR
  • بخش پشت نویسی
  • بخش عکس برداری رنگی تصویر
  • بخش پاکت اسناد
  •  بخش رابط USB
  • کارت شبکهEthernet (Option)