تاریخ 1402/08/20         ساعت 10:40:59     گروه خبری گروه فروش

بازرگانی مبنا کارت آریا در مسیر توسعه بازار و مشتری مداری با بیش از 10 سال سابقه ارائه محصولات، سرویس و خدمات به صنعت بانکداری و پرداخت کشور فعالیت تخصصی خود را همواره در راستای رضایتمندی مشتریان توسعه دهد.
تصویر

شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا افتخار دارد با بیش از 10 سال سابقه ارائه محصولات، سرویس و خدمات به صنعت بانکداری و پرداخت کشور فعالیت تخصصی خود را همواره در راستای رضایتمندی مشتریان توسعه دهد.
این شرکت در طول سال جاری با هدف گذاری بر مبنای ارتقا توسعه خدمات به مشتریان و تولید نرم افزار های نوین حرکت توسعه محور خود را سرعت بخشیده است.