تاریخ 1401/12/14         ساعت 15:17:15     گروه خبری گروه فروش

نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت1-2 اسفند1401 در محل همایش های برج میلاد تهران برگزار شد. بازرگانی مبنا کارت آریا ضمن حضور در نمایشگاه و استقبال مخاطبین ،از 3محصول سخت افزاری چاپگر رنگی،پد امضا و میزخدمت آریانو وهمچنین 3محصول نرم افزاری برسام،سامیار و یاراکارت رونمایی نمود.
تصویر