تاریخ 1401/11/10         ساعت 15:14:52     گروه خبری گروه فروش

در سال 1401 در نقطه ای قرار داریم که بسیاری از شرکت های قدیمی و فعال در حوزه بانکی به حالت سکون در ارائه سرویس و خدمات رسیده اند و برخی نیز درآمد جاری خود را برای ادامه حیات کافی می دانند، اما با کمی آینده نگری بررسی بازارها و شبکه های کسب و کاری مشابه در طول 10 سال اخیر به این حقیقت خواهیم رسید که بدون تغییر و توسعه، شکست نزدیک است.
تصویر


خدمات بانکی بر محور توسعه پایدار

تلاش برای ارایه سرویس ها و خدمات نوین بانکی بر بسترهای جدید موضوعی است که امروز در میان فراز و نشیب تحریم های بین المللی و شرایط نامطلوب اقتصادی کشور بیشتر جلوه می کند. در این راستا در طول دهه گذشته افزایش استارتاپ ها و همچنین حامیان مالی آنها به طرز چشم گیری افزایش یافته و جالب اینکه رویکرد بازار بیشتر به سوی ارایه خدمات نرم افزار محور میل نموده است.  

اما در این بین شفافیت در تسهیل ارایه خدمات متنوع بانکی به مشتریان مورد توجه است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، اکوسیستمی با تلاشگران متعدد و تصمیم سازان محدود است که اختلاف در ارکان تصمیم گیر، آینده نه چندان قابل پیش بینی را رقم زده است.  

نیاز امروز ساختار بانکداری ایران بر محور توسعه رقم می خورد اما آنچه مهم تر از واژه توسعه اهمیت دارد پایداری توسعه خواهد بود. تصمیم سازی هدفمند و آینده نگر،هم راستایی اهداف در ارکان تصمیم ساز، همراهی نهادهای نظارتی ، رگلاتور و همچنین آغوش باز برای تغییرات با استفاده از هم اندیشی با لایه خردمند و دانش محور حوزه بانکی نقش مهمی را در ارتقا جایگاه ارایه خدمات نوین خواهد داشت.  

امروز شاهد آن هستیم که پس از برنامه ریزی و سال ها تلاش شرکت هایی در حوزه پرداخت یاری ، وضع قوانین و مقررات جدید بدون در نظر گرفتن جایگاه این شرکت ها و حقوق مشتریان آنها موجب حذف بسیاری از فرصت های شغلی و حتی ورشکستگی تعداد زیادی از کسب و کارها شده است. از سوی دیگر تصمیم گیری طولانی وغیرشفاف در حوزه نظام کارمزد و مالیات در شبکه بانکی ، عدم امکان برنامه ریزی و توسعه خدمات نوین وابسته را موجب شده است.  

با بررسی بازار همچنین گشت و گذاری در نمایشگاه های جهانی که در طول یکسال گذشته پس از سه سال همه گیری کرونا در حوزه بانکداری برگزار شده، است می‌توان دریافت که سرعت توسعه هدفمند این حوزه بسیار بیش از گذشته شده و در این راستا بازیگران جدید در بازار عرض اندام می کنند. شرکت های قدیمی با بهره گیری از ظرفیت خود و تخصیص فضا به ایده های جدید شرکت های چاپک تر ، سرویس های خود را توسعه داده و مجموعه هایی که شاید تا چند سال گذشته بعنوان تنها یک استارتاپ کوچک مطرح بودند. به حریف های قابل توجهی در ارایه سرویس و خدمات بانکی شده اند.  

از سوی دیگر در طول 5سال گذشته آنچه همواره مورد سئوال و شاید نگرانی بخشی از شرکت های فعال در حوزه سخت افزار نیز بوده است ، از میان رفتن استفاده از تجهیزات سخت افزار محور با توجه به توسعه اپلیکیشن ها و سرویس های مبتنی بر تلفن های همراه بوده است. باید بگویم بله! می توانید نگران باشید!  

تا زمانی که شرکت ها در ایران خدمات و سرویس های خود را بر اساس یک پایه ارائه دهند و از توسعه همه جانبه ترس داشته باشند همیشه این نگرانی را به همراه خواهند داشت. امروز دیگر زمان قرار دادن همه تخم مرغ ها در یک سبد نیست و مجموعه هایی که استراتژی توسعه خود را بصورت پیوسته و پایدار بازبینی و تغییر ندهند محکوم به شکست خواهند بود.  

این رویکرد نه تنها در حوزه شرکت های خصوصی، بلکه در نهاد های نظارتی و حاکمیتی نیز بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود. توجه به این امر که شرکت های چابک همواره گوی سبقت را با دانش و سرعت خود ربوده و آمادگی پذیرش تغییرات بر محور توسعهرا دارند، امری است که نهاد های بالا دستی همواره بایستی تفکر آن را جاری و آمادگی آن را داشته باشند.  

آنچه امروز نگرانی و سکون بخشی از توسعه مبتنی بر دانش- فناوری را موجب شده، همین شکاف میان نهاد تصمیم گیر و نظارتی با شرکت های دانش بنیان است. اگر بپذیریم که پتانسیل و سرعت عمل در جاری سازی توسعه پایدار بدون کمک این شرکت ها که از نیروهای جوان و نخبه بهره می گیرند امکان پذیر نخواهد بود، بخش اعظمی از نگرانی ها رفع خواهد شد.  

در سال 1401 در نقطه ایی قرار داریم که بسیاری از شرکت های قدیمی و فعال در حوزه بانکی به حالت سکون در ارایه سرویس و خدمات رسیده اند و برخی نیز درآمد جاری خود را برای ادامه حیات کافی می دانند ، اما با کمی آینده نگری، بررسی بازارها و شبکه های کسب و کاری مشابه در طول 10 سال اخیر به این حقیقت خواهیم رسید که بدون تغییر و توسعه شکست نزدیک است.  

فردا آنچه بیش از پیش نیاز داریم همگرایی میان دانش، مهارت و ایده های نوین نیرو های جوان همچنین فرصت سازی برای تغییر و توسعه پایدار از سوی شرکت هایی است که می خواهند بازار آینده را همانند گذشته در دست داشته باشند، در این راستا تقویت و توسعه همکاری میان این مجموعه ها و نهاد های نظارتی- حاکمیتی و تغییر نگرش از تصمیم گیری به تصمیم سازی راه هم افزایی را در اکوسیستم بانکی به توسعه پایدار نزدیک می نماید.  

منبع خبر: عصر تراکنش