تاریخ 1401/04/13         ساعت 14:23     گروه خبری گروه فروش

همایش آموزشی نمایندگان حوزه مرکز و جنوب غرب کشور،این همایش که در راستای توسعه دانش فنی نمایندگان و همچنین ایجاد فضای همفکری میان همکاران و مدیران به صورت منطقه ای برای تمامی استان ها برگزار خواهد شد.
تصویر

به گزارش روابط عمومی شرکت مبنا کارت آریا، اولین همایش از مجموع دوره های آموزش های نمایندگان استانی در سال 1401 روز جمعه مورخ 10 تیر ماه در استان فارس با همکاری واحدهای پشتیبانی، امور نمایندگان و آموزش برگزار شد.

این همایش در راستای توسعه دانش فنی نمایندگان و همچنین ایجاد فضای همفکری میان همکاران و مدیران به صورت منطقه ای برای تمامی استان ها برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

در ابتدای این همایش آشوری مدیر واحد پشتیبانی پس از اشاره به اهمیت آموزش و به روز بودن دانش کارکنان افزود: آموزش کارکنان با توجه به مزیت رقابتی و همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی از نیازهای مهم هر سازمان است. وی افزود با توجه به توسعه امکانات آموزشی شرکت از جمله زیر ساخت آموزش آنلاین، همچنین برنامه جامع آموزش سالیانه و ارائه محتوای پیوسته آموزشی، نمایندگان فنی آموزش های مطلوبی را کسب خواهند کرد.

در ادامه این جلسه، برنامه آموزش تجهیزات مورد پشتیبانی شرکت توسط ملاکی مدیر فنی شرکت مبنا کارت ارائه شده و جلسه با پرسش و پاسخ همکاران فنی ادامه یافت.

در پایان نیز حاضرین به بیان نقطه نظرات ، دغدغه ها و پیشنهادات خود در حوزه های کاری با مدیران پشتیبانی پرداختند.