تاریخ 1400/04/16         ساعت 12:25:16     گروه خبری گروه فروش

مدیران ارشد شرکت فناب تک به منظور بررسی توانمندی های شرکت مبنا کارت و آشنایی با خدمات امدادرسانی فنی و رایزنی و برنامه ریزی در خصوص ارتقاء همکاری های جاری فی مابین از ساختمان خدمات و پشتیبانی شرکت بازدید نمودند.
تصویر

بازدید مدیران شرکت فناپ تک از ساختمان خدمات و پشتیبانی شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا

مدیران ارشد شرکت فناب تک به منظور بررسی توان­مندی­ های شرکت مبنا کارت و  آشنایی با خدمات امدادرسانی فنی و رایزنی و برنامه ­ریزی در خصوص ارتقاء همکاری های جاری فی­ مابین از ساختمان خدمات و پشتیبانی  شرکت بازدید نمودند.

این بازدید با حضور جناب آقای خادمی مدیر محترم پروژه های بانکی و سرکار خانم حسینی مدیر محترم خدمات پس از فروش شرکت فناپ­ تک به میزبانی جناب آقای ملاکی مدیریت فنی ، سرکار خانم خسروآبادی سرپرست فروش و جناب آقای ایزدی سرپرست امور نمایندگان  همچنین جناب آقای اکبری خرازی سرپرست برنامه­ ریزی و توسعه  برگزار گردید. 

در این جلسه مدیران شرکت فناپ تک از مرکز تماس سراسری، امور نمایندگان، تعمیرگاه فنی مرکزی و انبار شرکت بازدید و با توانمندی ها و خدمات قابل ارایه این مرکز در سراسر کشور آشنا و  دو طرف بر تقویت همکاری های فی مابین تاکید نمودند.

 

بازدید مدیران شرکت فناپ تک از شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا