فرم ثبت نام قرعه کشی

فرم استخدام 
فرم استخدام
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
محل تولد
نام پدر
شماره شناسنامه
محل صدورشناسنامه
کد ملی
وضعیت نظام وظیفه
وضعیت تاهل
آدرس منزل
تلفن منزل
تلفن همراه
تلفن اضطراری
آدرس ایمیل
اطلاعات اعضای خانواده
 1- نام و نام خانوادگی
 نسبت
 تاریخ تولد
 شغل
 محل اشتغال
 2- نام و نام خانوادگی
 نسبت
 تاریخ تولد
 شغل
 محل اشتغال
وضعیت جسمانی
 آیا سابقه بیماری دارید؟
 نوع بیماری (در صورت بله)
 آیا بهبود یافته اید؟
 آیا محدودیت جسمانی دارید؟
 نوع نقص
 آیا دخانیات مصرف میکنید؟
وضعیت اشتغال
 شغل فعلی
 نام محل کار
 نوع فعالیت محل کار
 حقوق ناخالص
 سمت شما در این شغل
 علت تصمیم به قطع همکاری
 آدرس محل کار
 تلفن
سوابق کاری
 نام محل کار
 شغل
 از تاریخ
 تا تاریخ
 نام مدیر مستقیم
 حقوق ناخالص
 علت ترک کار
 تلفن
سوابق تحصیلی
 1- نام موسسه
 رشته
 از تاریخ
 تا تاریخ
 شهر
 معدل
 نوع مدرک
 2- نام موسسه
 رشته
 از تاریخ
 تا تاریخ
 شهر
 معدل
 نوع مدرک
مدرک یا مدارک تخصصی و حرفه ای که دریافت نموده اید
 نوع مدرک
 محل دریافت
 تاریخ دریافت
مهارت ها و تخصص ها
میزان تسلط به زبان انگلیسی
 مکالمه
 خواندن
 نوشتن
میزان تسلط به کامپیوتر
 اینترنت
 نرم افزارOffice
 تایپ
مشخصات دو نفر معرف که شما را بخوبی می شناسند (معرفین می بایست نسبت خانوادگی با شما نداشته و همچنین کارمند شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا نباشند)
 1- نام و نام خانوادگی
 نسبت
 شغل
 تلفن ثابت
 2- نام و نام خانوادگی
 نسبت
 شغل
 تلفن ثابت
مشخصات شخصي كه بايد در مواقع اضطراری مطلع شود
 نام و نام خانوادگی
 نسبت
 تلفن همراه
 تلفن ثابت
 نحوه آشنایی با شرکت:
 آیا قبلا" متقاضی استخدام در این شرکت بوده اید؟  
 آيا با كارمندان اين شركت آشنایی داريد؟ 
 نام کارمند
 نسبت
 آیا می توانيد تضمين سفته ارائه دهيد؟               
 در صورت اعلام نیاز شرکت، آیا قادر به اضافه کاری هستید؟  
 آیا آمادگی انجام ماموریت اداری را دارید؟  
 آیا دارای سابقه بیمه تامین اجتماعی می باشید؟   
 حقوق ناخالص درخواستی (ریال)
 تاریخ آمادگی برای شروع کار