احراز هویت

دستگاه آریانو با هدف یکپارچه سازی تمامی دستگاههای احراز دیجیتالی هویت و منطبق با پلت فرم ه و بسترهای اتوماسیون های سازمانی شامل تجهیرات پد امضاء، فرم ساز، دوربین، فینگر پرینت، قلم نوری و صفحه کلید امن طراحی و تولید گردیده است.
این دستگاه با هدف یکپارچه سازی و ایجاد سیستم احراز هویت در دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور به صورت یکپارچه و انحصاری طراحی شده است. این دستگاه از مونتاژ بهترین قطعات وارد شده با بهترین کیفیت از سراسر جهان داخل ایران تولید می گردد.
احراز هویت توسط این دستگاه از طریق روش هی اثر انگشت، امضا دیجیتال، چهره نگاری و فرم سازی انجام می گیرد.