درباره ما

0

خدمات پس از فروش

0

آموزش

0

مشتریان غیربانکی

0

محصولات

چشم انداز ما تبدیل شدن به بهترین شرکت ارائه کننده خدمات تخصصی دستگاه‏های بانکی در ایران است. در جهت نیل به این هدف والا از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و همواره اصول زیر را رعایت می کنیم

  • بکارگیری تمام تجهیزات، تمهیدات و نیروی انسانی، در سریعترین زمان و با بالاترین کیفیت و بیشترین سطح رضایتمندی مشتری
  • بهبود مستمر سطح کیفی و کمی عملکرد پرسنل واحدهای مختلف سازمان از طریق ارائه آموزش های مورد نیاز و نظارت بر اثربخشی آموزش
  • بهبود مستمر سطح کیفی فضای کاری و ایجاد محیطی پویا، با نشاط و پر تلاش در جهت حصول موفقیت در بالاترین سطح از انتظارات سازمان
  • استفاده بهینه و متناسب از منابع سازمان(نیروی انسانی،تجهیزات، سیستم ها و غیره)

ماموریت ما در خدمات مشتریان بازرگانی مبنا کارت آریا ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان و دست‏یابی به یک سیستم کارآمد و نگهداری از آن در راستای جلب رضایت مشتریان می‏باشد. خدمات می‏بایست به روش‏های مبتکر و موثر طراحی و ارائه شوند تا از نام بازرگانی مبنا کارت آریا محافظت نموده و باعث بلندتر شدن آوازه این شرکت در بازار کار گردند

آیا شما هم دوستدار همکاری با ما هستید

همکاری ما با مجموعه مطرح کشور با بازخورد و ادامه روند عالی همکاری می کنم