تاریخ 1402/08/01         ساعت 13:55:14     گروه خبری گروه فروش

گردهمایی مهرماه نمایندگان استان های مرکزی با رویکرد آموزش پشتیبانی تجهیزات و آشنایی با محصولات جدید برگزار شد.
تصویر در گردهمایی مهرماه نمایندگان با رویکرد آموزش پشتیبانی تجهیزات و آشنایی با محصولات جدید و همچنین بازآموزی دانش ارائه سرویس و خدمات به مشتریان برگزار شد.
در این گردهمایی، نمایندگان استان های مرکزی شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا ضمن آشنایی با عملکرد دستگاه ها و نحوه کاربری و استفاده از تجهیزات با امتیازات رقابتی محصولات نسبت به بازار آشنا شدند و شیوه های نوین تعمییرات و رفع عیوب دستگاه ها آموزش داده شد.
در این همایش مدیر ارشد فنی و همچنین کارشناسان فنی به بیان تجربیات و آموزش های تخصصی در حوزه ارائه سرویس بهینه به مشتریان پرداختند.