محصولات نرم افزاری

نرم افزار برسام

سامانه ای که امکان بهره گیری و گره زدن ارزش افزوده را با سایر سرویس های فناورانه داشته و امکان توسعه نامحدودی را در خود نهفته دارد

قرعه کشی

لطفا با تکمیل فرم زیر در قرعه کشی شرکت نمایید.

این شرکت از عموم متخصصین، علاقمندان و دانشجویان در حوزه فناوری اطلاعات دعوت می نماید با شرکت و تکمیل فرم در قرعه کشی دو عدد سکه که پس از نمایشگاه انجام می شود شرکت نمایید.