گستره نمایندگی بازرگانی مبنا کارت آریا


شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا علاوه بر دفتر مرکزی خدمات پس از فروش در تهران، دارای شبکه نمایندگی در 30 مرکز استان می باشد که بیش از 600 شهر را تحت پوشش گستره نمایندگی این شرکت قرار می دهد. اکثر شهرهای مهم تحت پوشش نمایندگی بازرگانی مبنا کارت آریا قرار گرفته است.