تاریخ 1396/07/23     تعداد دفعات مشاهده 1108 بار     ساعت 00:00     گروه خبری اخبار بازرگانی مبنا کارت آریا

برنده شدن مناقصه سورتر اسکناس در بانک رفاه

در مناقصه دستگاه سورتر اسکناس بانک رفاه ، شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا به عنوان برنده اعلام گردید.
سورتر اسکناس

برنده شدن مناقصه سورتر اسکناس در بانک رفاه

شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا پس از گذشت 2 ماه تست و بررسی مربوط به مناقصه دستگاه سورتر اسکناس 4 پاکته بانک رفاه، در رقابت با شرکت های مطرح دیگر در این حوزه موفق به اخذ بهترین امتیاز فنی و به عنوان برنده ی مناقصه اعلام گردید.

طی دو سال اخیر شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا موفق شده است که سهم بزرگی از این محصول را در حوزه فروش به بانک های کشور در اختیار گیرد.