سری دوم مجمع کانون صرافان 1395

تاریخ 1395/05/11     تعداد دفعات مشاهده 1597 بار     ساعت 14:44:02     گروه خبری اخبار بازرگانی مبنا کارت آریا

برگزاری سری دوم مجمع عمومی عادی سالیانه کانون صرافان 1395

حضور پررنگ شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا در سری دوم مجمع عمومی عادی سالیانه کانون صرافان 1395
تصویر

سری دوم مجمع عمومی عادی سالیانه کانون صرافان ایران 1395