کانون صرافان ایران 1395

تاریخ 1395/04/30     تعداد دفعات مشاهده 1646 بار     ساعت 08:59:30     گروه خبری اخبار بازرگانی مبنا کارت آریا

حضور شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا در مجمع عمومی عادی سالیانه کانون صرافان ایران 1395

شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا در مجمع عمومی عادی سالیانه کانون صرافان ایران با معرفی دو محصول حضوری پررنگ داشته است.
تصویر

مجمع عمومی عادی سالیانه کانون صرافان ایران 1395


روز جمعه به مورخ 1395/04/25 طی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ی کانون صرافان ایران، شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا در این مجمع حضور داشته که طی معرفی محصول خود در خصوص دستگاه Sorter و Check Scanner مذاکراتی با کلیه بازدیدکنندگان صورت گرفت.

و همچنین در این خصوص استقبال گسترده ای به منظور ارائه این محصول از سوی صرافان کشور مورد توجه قرار گرفت، و با محصولات قبلی خود مقایسه و نقاط قوت محصولات را به عینه مشاهده نمودند.