فرم پذیرش نمایندگی
مشخصات شرکت (حقوقی)
 نام شرکت
 کد پستی شرکت
 آدرس پست الکترونیکی شرکت
 تلفن ثابت شرکت
 تلفن همراه مدیر عامل
 موضوع اصلی فعالیت طبق اساسنامه
 نام اعضای هیئت مدیره
 نام و نام خانوادگی مدیر عامل
 مدرک تحصیلی مدیر عامل
 تاریخ تولد مدیر عامل
 نام و نام خانوادگی رئیس هیئت مدیره
 سال تاسیس
 مدت فعالیت رسمی به سال
 استانهای دارای دفاتر نمایندگی
 شرح فعالیت شرکت
مشتریان اصلی(مشخصات 5 مشتری عمده به ترتیب حجم نزولی فعالیتها)
اضافه کردن
 نام مشتری
 سابقه همکاری(ماه)
 شرح فعالیت
 علت انفصال همکاری
مشخصات شخص (حقیقی)
 نام و نام خانوادگی شخص متقاضی
 مدرک تحصیلی متقاضی
 تاریخ تولد
 ادرس پست الکترونیک
 تلفن ثابت
 تلفن همراه
 ادرس مستقر
تعداد پرسنل تمام وقت
 سمت
 تعداد
 میانگین مدرک
تعداد پرسنل پاره وقت
 سمت
 تعداد
 میانگین مدرک
وضعیت دفتر کار
 نوع مالکیت

 متراژ اداری
 متراژ تجاری
تجهیزات اداری با ذکر تعداد
 نام ISP
 کامپیوتر
 پرینتر
 فاکس
 اسکنر
 تلفن ثابت
 ADSL
 پهنای باند
توضیحات
 تا کسب درامد مناسب چند ماه قادر به پاسخگویی هزینه پروژه خواهید بود؟
 چنانچه شما و مجموعه تان دارای توانایی ها و مهارتهای ویژه ای برای کسب نمایندگی می باشید در این قسمت قید فرمائید.