شرایط اخذ نمایندگی شرکت بازرگانی مبنا کارت آریاشرکت بازرگانی مبنا کارت آریا جهت گسترش نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خود به شهرهای جدید و همچنین تکمیل ظرفیت شهرهایی که هم اکنون دارای نماینده هستند، اقدام به جذب اشخاص و یا شرکت های صاحب تجربه و دانش در زمینه خدمات پس از فروش محصولات اداری و بانکی خود می نماید. لذا در صورت دارا بودن شرایط ذکر شده در ذیل((فرم درخواست نمایندگی))پیوست را دانلود و تکمیل نموده و برای آدرس ایمیل agent@mca.co.ir ارسال نمایید.


فرم درخواست نمایندگی

شرایط عمومی و اختصاصی :

 • دارا بودن حسن سابقه مورد تایید سازمان نظام صنفی شهرستان تحت فعالیت و یا نهادهای نظارتی ذیربط.
 • دارا بودن سابقه و دانش فنی در خصوص فروش تجهیزات اداری الکترونیک
 • دارا بودن مدارک معتبر گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با تجهیزات تحت نمایندگی ( متقاضیان نمایندگی خدمات پس از فروش)
 • امکان تأمین دفتر مستقل ( شخصی یا استیجاری) جهت جذب و پاسخگویی به تقاضای مشتریان.
 • امکان تأمین نیروی انسانی در بخش فروش، پشتیبانی و امور مشتریان حسب حجم تقاضا در شهرستان تحت نمایندگی.
 • امکان حضور کارشناسان مجموعه، حداقل دو ماهه یک نوبت در دفتر تهران حسب اعلام شرکت بمنظور انجام تعاملات فروش،آموزش فنی و مالی
 • مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی :

 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه(متقاضیان حقیقی)
 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و سایر امضاء داران شرکت(متقاضیان حقوقی)
 • اصل و کپی برابر اصل جواز کسب(متقاضیان حقیقی)
 • کپی برابر اصل روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات (متقاضیان حقوقی)
 • تکمیل فرم پرسشنامه اخذ نمایندگی مندرج در سایت شرکت.(مهر و امضاء پرسشنامه)
 • گواهی نامه دوره های گذرانده شده توسط مدیران و کارشناسان فنی(متقاضیان اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش حقیقی و حقوقی)
 • دو قطعه عکس 4*3 مدیرعامل(متقاضیان حقوقی) و مدیر فروشگاه(متقاضیان حقیقی)