همکاران ما
تصویر

بازدید شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا از کارخانه های GRG و Teaory

بازدید از کارخانه های GRG و Teaory / چین - گوانگجو / شنژن - 13 الی 19 آذر ماه 1395

تصویر

بازرگانی مبنا کارت آریا همگام با ورزشکاران

صعود قهرمانانه ی یکی از نماینده های شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا به قله ی علم کوه

تصویر

حضور شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا در سمینار مدیران فاوا سراسر کشور- بانک انصار

شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا در راستای اجرا و پیاده سازی پروژه بانک انصار در خصوص دستگاه های سورتر شعبه ای CM200 در سمینار بانک انصار شرکت نمود.