همکاران ما
بازدید شرکت بانکی ملی از بازرگانی مبنا کارت آریا

بازدید شرکت بانکی ملی از بازرگانی مبنا کارت آریا


تصویر

حضور بازرگانی مبنا کارت آریا در نمایشگاه Seamless 2018

شرکت مبنا کارت آریا امسال نیز در نمایشگاه کارت و پرداخت Seamless 2018 حضور دارد.

بازدید مدیران ارشد، بازدید مدیران تجارت الکترونیک پارسیان

بازدید مدیران ارشد بانک ها از ساختمان جدید خدمات پس از فروش