تاریخ 1399/12/24         ساعت 12:15:41     گروه خبری گروه فروش

شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا با هدف افزایش سهم بازار محصولات و خدمات ، همچنین پیشبرد پروژه های مشترک با شرکت های نوآور در زمینه تجهیرات بانکی، اقدام به توسعه همکاری های خود با شرکت فناپ‌تک در زمینه فروش ۱۰۰ دستگاه خود دریافت بانکی کرده است
تصویر

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا، شایان ذکر است این شرکت، بر اساس اهداف خود، چشم‌انداز نوینی در زمینه توسعه سبد محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تا سال ۱۴۰۴ دارد که پروژه فوق بخشی از برنامه‌های کوتاه‌مدت این شرکت است.