درخواست عقد قرارداد پشتیبانی


  • ارائه خدمات پشتیبانی موردی در کوتاهترین زمان و بدون محدودیت دفعات
  • تعویض قطعات یدکی بدون اخذ وجه
  • سرویس‏های دوره ‏ای منظم
  • در اولویت قرار گرفتن ارائه خدمات به دستگاه های مشمول قرارداد  
  • به روزرسانی نرم‏ افزارهای مرتبط به دستگاه‏ها بدون اخذ وجه
  • شناساندن الگوریتم اسکناس‏های جدید الانتشار بدون اخذ وجه (در مورد دستگاه‏های سورتر اسکناس)
  • خدمات آموزشی