مزایای عقد قرارداد پشتیبانی

  • ارائه خدمات پشتیبانی موردی در کوتاهترین زمان و بدون محدودیت دفعات
  • تعویض قطعات یدکی بدون اخذ وجه
  • سرویس‏های دوره ‏ای منظم
  • در اولویت قرار گرفتن ارائه خدمات به دستگاه های مشمول قرارداد  
  • به روزرسانی نرم‏ افزارهای مرتبط به دستگاه‏ها بدون اخذ وجه
  • شناساندن الگوریتم اسکناس‏های جدید الانتشار بدون اخذ وجه (در مورد دستگاه‏های سورتر اسکناس)
  • خدمات آموزشی

درخواست عقد قرارداد پشتیبانی
شرح درخواست
استان
شهر
نام بانک
کد شعبه
 نوع دستگاه
شماره تماس
شماره موبایل
 توضیحات