برخی از مشتریان بازرگانی مبنا کارت آریاسازمانها و اداره ها بیمارستانها صنعت
نظام مهندسی ها فدراسیون ها
مخابرات
شرکت برق
سازمان هواپیمایی کشور
فرودگاه ها
خبرگزاری ها
صدا و سیما
شرکتهای وابسته خدمات شهری
شهرداری
آتش نشانی
میراث فرهنگی
دادگستری
تامین اجتماعی
دانشگاه ها و آموزشکده ها
بنیادها
سازمانها و وزارت خانه های کشور
استانداری ها
و بسیاری دیگر
امام خمینی
بقیه الله
بوعلی
خاتم الانبیا
دکتر شریعتی
دی
ساسان
شهدای تجریش
مصطفی خمینی
فارابی
کودکان مفید
مسیح دانشوری
و بسیاری دیگر
صنایع وابسته خودرو سازی
ایران خودرو
سایپا
ایساکو
هتل ها
صنایع نفت و گاز
بیمه
دارو سازی
حمل و نقل
و بسیاری دیگر