همکاران ما

مقاله ای از سخنان مدیر عامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا در سایت راه پرداخت

مدیر عامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا: شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مکمل هم هستند؛ نه روبروی یکدیگر


مصاحبه راه پرداخت بامدیریت عامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا

دانلود مصاحبه آقای حیدرپور مدیریت عامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا با راه پرداخت در خصوص چالش های بانکداری و پرداخت


بازدید شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا از کارخانه های GRG و Teaory

بازدید از کارخانه های GRG و Teaory / چین - گوانگجو / شنژن - 13 الی 19 آذر ماه 1395