»  واحدخدمات فنی و پشتیبانی
 
شرکت مبنا کارت آریا دارای تکنسینهای مجرب و دوره دیده در زمینه سرویس و رفع عیب تجهیزات ارائه شده توسط شرکت می باشد.

این واحد از شرکت مسئولیت ارائه مشاوره فنی و خدمات پس از فروش و سرویس ادواری را بعهده دارد.

شرکت در ارائه هرگونه از محصولات خود با ارائه کارت گارانتی معتبر، مشتریان خود را پشتیبانی می نماید.